ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΕΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Πρέβεζας καλύπτει διοικητικά και τεχνικά με έμπειρους αρχηγούς αναβάσεων ΜΟΝΟ τις δραστηριότητες εκείνες, που αναφέρονται στο επίσημο πρόγραμμα του Συλλόγου.

Β. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Συλλόγου, όπως αυτές δημοσιεύονται στο επίσημο πρόγραμμά του, σημαίνει αυτόματα και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων και κανόνων από τους συμμετέχοντες:

Ø  Οι αναβάσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα του Συλλόγου πραγματοποιούνται σε ορεινό φυσικό περιβάλλον, το οποίο επιφυλάσσει συχνά δυσκολίες και κινδύνους (π.χ. ακραίες καιρικές συνθήκες, απότομες αλλαγές καιρικών συνθηκών, λιθοπτώσεις, χιονοστιβάδες, δύσκολα περάσματα, άγρια ζώα).

Ø  Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες του Συλλόγου οικειοθελώς, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα που ενέχουν και αναλαμβάνουν ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής τους.

Ø  Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν βασικές ορειβατικές γνώσεις και εμπειρία, καλή φυσική κατάσταση και να μην πάσχουν από κάποια σοβαρή χρόνια ασθένεια, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους και να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους, όσο και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (προτείνεται στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν την υγεία τους και να προβαίνουν στους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους).

Ø  Οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφεύγουν να προεκτείνουν τη δράση τους πέρα από τις ικανότητες και τις γνώσεις τους.

Ø  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν τον απαραίτητο ορειβατικό εξοπλισμό, όπως αυτός καθορίζεται στο πρόγραμμα κάθε ανάβασης.

Ø  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους σε αυτό.

Ø  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται τους συνορειβάτες τους και να προσφέρουν άμεσα την βοήθειά τους όπου χρειαστεί.

Ø  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συνεργάζονται και να διευκολύνουν το έργο των αρχηγών αναβάσεων, αποδεχόμενοι αναντίρρητα τις οδηγίες και τις υποδείξεις τους.

Ø  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται στους κανονισμούς λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων.

Ø  Οι αρχηγοί των αναβάσεων έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα:

α) να τροποποιούν ή να ματαιώνουν μέρος του προγράμματος για λόγους ασφαλείας των μελών της ομάδας,

β) να αποκλείσουν από την δραστηριότητα άτομα που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους ή δεν συμμορφώνονται στους παραπάνω κανόνες, χωρίς υποχρέωση επιστροφής του κόστους συμμετοχής.

Ø  Οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται σε όσους ακυρώσουν την συμμετοχή τους.

Ø  Όταν ακυρωθεί εξόρμηση λόγω καιρού και έχουν δοθεί προκαταβολές στα καταφύγια, τα δωμάτια ή τα λεωφορεία, τότε αυτές δεν επιστρέφονται.

                                                                                                                           Το ΔΣ του Συλλόγου